ใช้ Adobe Premiere Pro จัดการ Video Footage ส่ง Shutterstock


ใช้ Adobe Premiere Pro จัดการ Video Footage ส่ง  Shutterstock
ก่อนอื่นต้องดูเงื่อนไขไฟล์วิดีโอที่จะส่งให้กับทาง Shutterstock : ศึกษาเพิ่มเติม 👉 Contributor Support
- รูปแบบไฟล์  QuickTime .mov   หรือ  .Mp4  : เราจะใช้โปรแกรมAdobe Premiere Pro นี้ Export ไฟล์แบบ QuickTime (ถ้าไม่มีไฟล์แบบ QuickTime ต้องติดตั้ง Codec เพิ่ม  QT Lite 4.1.0 : แก้ปัญหา Export ไฟล์ QuickTime ใน Adobe Premiere Pro )
- ความยาวและขนาดไฟล์ ทาง Shutterstock กำหนดความยาวของวิดีโออยู่ที่ 5 - 60 วินาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4GB
➔ เปิดโปรแกรม Premiere Pro และเปิด Project งานของเรา เมื่อเราปรับแต่งไฟล์งานของเราเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการ Export ไฟล์ ไปที่  File > Export > Media เข้าสู่  Export Settings

➜ Export Settings > Format เลือก Encoding Format เป็น QuickTime
➜ Output Name เปลี่ยนชื่อไฟล์  ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Export Video
- เสียง ทาง Shutterstock กำหนดไว้ว่าคลิปไม่ควรมีเสียงใดๆ ถ้าจะใช้เสียงมีข้อยกเว้นเพื่อช่วยส่งเสริมคลิป
➜ ติ๊กเครื่องหมายถูกออกที่ Export Audio
Codec ที่กำหนดให้ใช้หลายแบบ (เราเลือกใช้แบบ Photo-JPEG)
➜ Video Codec > Photo-JPEG
- ความละเอียดของวิดีโอ ทาง Shutterstock แนะนำให้เป็นไฟล์ HD [ 1920x1080 ] และ 4K [ 4096x2160 ] หรือความละเอียดอื่นที่กำหนด
➤ สังเกตส่วน Summary ที่ Source : ข้อมูลของกล้องเรา ที่กำหนดไว้แบบ HD [1920x1080]  จำนวนเฟรมที่ 29.97 fps

➜ Basic Video Settings ปรับส่วนของ Width  และ  Height ตาม Source ข้อมูลของกล้องเรา คลิกปิดลิงค์ระหว่าง Width , Height 
- จำนวนเฟรม ตามที่ Shutterstock กำหนด 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 47.96, 48, 50, 59.94, 60
➜ กำหนดค่า Frame Rate 
คลิก Export ไฟล์วิดีโอ...จบขั้นตอน😄 
วิธี Save Preset ไฟล์วิดีโอส่งทาง Shutterstockการ Export ไฟล์วิดีโอ ด้วยวิธี Save Preset