การ Export ไฟล์วิดีโอ ด้วยวิธี Save Preset


การ Export ไฟล์วิดีโอ ด้วยวิธี  Save Preset
การ Export ไฟล์วิดีโอต้องมีการตั้งค่าหลายขั้นตอน เช่น ความละเอียดของวิดีโอ กำหนดค่า Frame Rate กำหนดค่าเสียง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเหล่านี้จะใช้วิธี  Save Preset 
จากบทความในเรื่อง : ใช้ Adobe Premiere Pro จัดการ Video Footage ส่ง Shutterstock เราจะใช้วิธีการตั้งค่า  Export ไฟล์วิดีโอ ส่งทาง Shutterstock มา Save Preset
➔ เปิดโปรแกรม Premiere Pro เมื่อได้ Project งานเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอน Export ไฟล์วิดีโอ
ไปที่  File > Export > Media เข้าสู่  Export Settings


เมื่อตั้งค่าไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้ว ที่ Preset คลิกที่  "Save Preset"

มีหน้าต่าง Choose Name พิมพ์ชื่อ Preset ให้ตรงกับไฟล์งานของเรา คลิก OK

จะได้ชื่อ Preset ตามที่เราตั้งไว้ Shutterstock

เมื่อเราจะ Export ไฟล์วิดีโอ ครั้งต่อไป เลือก Format ที่เคยตั้งค่าไว้ให้ตรงกับ Preset ที่ได้เซฟไว้ตามขั้นตอนข้างต้น
เราสามารถลดขั้นตอนการ Export ไฟล์วิดีโอ วิธีนี้เหมาะสำหรับไฟล์วิดีโอที่ต้องค่าแบบเดียวหลายไฟล์