ใช้ Lightroom เพิ่มลายน้ำข้อความ

 Adobe Photoshop Lightroom

Application: Lightroom  V5.4.1

ระบบปฏิบัติการ: Android V10

อุปกรณ์ใช้งาน: Galaxy Tab S6 Lite

ใช้แอปพลิเคชัน Lightroom จัดเก็บภาพที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างลายน้ำแบบข้อความ


 

👉เปิดภาพที่ใช้เพิ่มลายน้ำข้อความ คลิกที่ไอคอนแชร์ 


👉คลิกที่แถบเมนู "ส่งออกเป็น..."  หรือ Export👉ขึ้นเมนูป๊อบอัพการตั้งค่า Export รูปภาพ ให้เปิดตัวเลือก "ใส่ลายน้ำ" คลิกที่ "กำหนดเอง"


👉ปรับแต่งข้อความลายน้ำตามต้องการแล้ว คลิก ←"ลายน้ำแบบกำหนดเอง"  เพื่อกลับไปหน้าเมนูป๊อบอัพการตั้งค่า "ส่งออกเป็น..." คลิก ✓  จะขึ้นกล่องข้อความ "ส่งออกเสร็จสิ้นแล้ว" คลิก"ตกลง"