ลบพื้นหลังแบบด่วนทันใจด้วย Photoshop บน IPad

ลบพื้นหลังแบบด่วนทันใจด้วย Photoshop บน IPad


Photoshop บน IPad ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการลบพื้นหลังเพียงไม่กี่คลิกด้วยการ
ใช้  Remove background 

📂เริ่มต้นเปิดรูปภาพที่ต้องการลบพื้นหลังไปที่  Import and open เลือกรูปภาพที่ต้องการ


ได้ภาพที่ต้องการคลิกที่พาเนล Selection tools  > Actions > Remove background 


เมื่อคลิก Remove background แล้ว โปรแกรมทำการประมวลผลในการลบพื้นหลัง


ได้รูปที่ลบพื้นหลังแบบด่วนทันใจจริงๆ

รูปภาพหลังจากที่ลบพื้นหลังแล้ว อาจจะมีบางส่วนที่ลบพื้นหลังได้ไม่หมดขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรูปภาพที่เลือกใช้ คุณสมบัติใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ต่อไป