การซิงค์รูปภาพด้วยโปรแกรม Lightroom Classic : Part 2

การซิงค์รูปภาพด้วยโปรแกรม Lightroom Classic : Part 2 


บทความก่อนหน้านี้นำเสนอ การเพิ่มรูปภาพแบบอัตโนมัติในแอพ Lightroom ผ่านอุปกรณ์  สมาร์ทโฟน หรือ  แท็บเล็ต เพื่อซิงค์รูปภาพไปยังโปรแกรม Lightroom Classic ซึ่งทำงานบน Desktop

เริ่มต้นการซิงค์อุปกรณ์ Lightroom  ฉบับปรับปรุง  Part 1 

ซิงค์รูปภาพด้วยโปรแกรม Lightroom Classic : Part 2 

👉เริ่มการซิงค์รูปภาพด้วยโปรแกรม Lightroom Classic ส่งรูปภาพไปสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ขั้นตอนมีดังนี้

📂เปิดโปรแกรม Lightroom Classic ทำการ Import รูปภาพในส่วนการทำงานโมดูล Libraryที่พาเนล Collections คลิกที่ New  Collection [➕]  เลือก Create Collection


ตั้งชื่อ Collection (ผู้เขียนตั้งชื่อ Film Camera)   ในส่วน Options คลิกเลือก ✔ "Sync with Lightroom"  คลิก Create 

 

ที่พาเนล Collections  เราได้ Collection ที่สร้างไว้  (ชื่อ Film Camera) คลิกเลือกภาพที่ต้องการซิงค์โดยลากรูปภาพลงใน Collection ที่ได้สร้าง  ตรงไอคอน Sync (ไอคอนคล้ายรูปเมฆ) ระบบทำการซิงค์รูปภาพให้อัตโนมัติ 


เราจะได้รูปภาพที่ต้องการซิงค์ลง Collection ที่ได้สร้าง 


รูปภาพที่ซิงค์เรียบร้อยแล้วอยู่ในอัลบั้มูปภาพ Lightroom 
อัลบั้มรูปภาพ บนอุปกรณ์  สมาร์ทโฟน หรือ  แท็บเล็ต  

อัลบั้มรูปภาพ บน Desktop