ปรับเส้นขอบฟ้าให้ตรงด้วยโปรแกรม Photoshop

 Crop Tool  > Straighten Tool

เทคนิคง่ายๆ ในการปรับเส้นขอบฟ้าให้ตรงด้วยโปรแกรม  Photoshop

ฟังก์ชั่นที่งานคือ Crop Tool
➤ เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่ง ที่กล่องมือคลิกเลือก  Crop Tool  
➤ ที่ Options Bar คลิกเลือก Straighten Tool 


➤ คลิกลาก Straighten Tool บริเวณเส้นขอบที่ต้องการปรับจากซ้ายไปขวา➤ เมื่อลากเส้นเรียบร้อยแล้ว คลิกเครื่องหมาย " ✓ " บน Options Bar  ภาพจะถูกปรับตามต้องการ